5 կարևորագույն իրադարձություն, որոնք հայաստանյան իրականության մեջ առաջին անգամ Գյումրիում են տեղի ունեցել: