Այս տարի մենք էլ կունենանք նման բնապատկերներ։
Իսպանիա, Արագոն համայնք, 05․11․2018