Ռուսաստանը պահանջներ ու խնդիրներ է դնում այնտեղ աշխատանքի մեկնողներ ի առաջ. 1. Իմանալ լեզուն. 2. Ծանոթ լինել ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ պատմությանը. 3. Ռուսկան մշակույքի և գ րականու թյան մասին որոշ տեղեկություններ ունենալ..... Ոչ ոք դեմ չէ, մանավանդ ռուսական գրականության ու Արվեստին վերաբերող կետին, որտեղ ի միջայլոց ծանրակշիռ է ՀԱՅ ժողովրդի ներդրումն ու ավանդը ու մինչ այսօր էլ շարունակվում է.... Մեր պահանջը անչափ համեստ է,1.ԳՅՈՒՄՐԻ ռազմակայան գործուղվող ռուսաստանցի զինվորը պարտավոր է նվազագույնը տեղեկացված լինել ՄԵՐ ԵՐԿՐԻ, ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՄԵՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ և ՄԵՐ ՀԱՎԱՏԻ ՈՒ ՍՈՎՈՐՈՒՅԹՆԵՐԻ վերաբերյալ... Պետք է հասկանան, որ ԳՅՈՒՄՐԻՆ հանքափորների քաղաք չէ, այն ՄԵԾԵՐԻ ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ Է....

 

 

Սպարտակ Ղարաբաղցյան