Աշխարհում կա՞ որևէ այլ ազգ, որ օգնի իրեն բնաջնջողին՝ իրեն լիովին բնաջնջել ու ոչնչացնել…
նիկոլ ասկյարը իր երիտթրաշամանուկներով իրականացնում է թուրք փաշաների երազանքը՝ բնաջնջում է հայերին և բոլոր նրանք, ովքեր 3-րդ համարի արյունոտ քվեաթերթիկն են դրել ծրարի մեջ՝ շաղախվել են հայասպանդի մեջ, բայց դեռ ունեն մի վերջին հնարավորություն…
Զարթնել է պետք, զարթնեք հայեր։