Շարունակեմ ներկայացնել այս տարվա ՆԱԽՆԱԿԱՆ անցողիկ շեմերը: Կրկնեմ՝ ՆԱԽՆԱԿԱՆ, որոնք կարող են փոխվել լրացուցիչ տեղերի հատկացումից հետո: Շնորհավորում եմ իրենց արդեն ընդունված համարող դիմորդներին, մի քիչ էլ համբերություն՝ մնացածին:

Վերջնական արդյունքները հրապարակված կլինեն հուլիսի15-ին:

 

ԵՊՀ


Քաղաքագիտություն անվճար 58.50 վճարովի 45.50
Հանր. Կառավարում անվճար 59.75 վճարովի 49.00
Կառավարում անվճար 59.25 վճարովի 49.00
Լրագրություն անվճար 56.75 վճարովի 44.00
Անգլերեն լ. և գր. անվճար 55.00 վճարովի 38.00
Թուրքագիտություն անվճար 56.75 վճարովի 41.25

 

ՀԱՊՀ (Պոլիտեխ)


Քիմիական տեխնոլոգ. անվճար 18.50 վճարովի 16.00
Տրանսպ. Համակարգեր անվճար 25.50 վճարովի 16.25
Կիրառ. մաթ և ֆիզիկա անվճար 37.00 վճարովի 15.50

 

ՃՇՀԱՀ


Շինարարության անվճար 25.25 վճարովի 15.50

 

ՀՊՏՀ


Վիճակագրություն անվճար 44.50 վճարովի 34.50
Միջ. տնտես. հարաբեր. անվճար 57.50 վճարովի 43.75
Տնտեսագիտ. Տեսություն անվճար 52.00 վճարովի 40.75
Մաթ. մեթոդներ և մոդել. անվճար 53.00 վճարովի 26.25

 

ՀՊՄՀ


Մաթեմիատիկա անվճար 25.25 վճարովի 16.75
Հայոց լ. և գրակ. անվճար 31.25 վճարովի 15.50
Սոց. աշխատանք անվճար 38.75 վճարովի 18.50
Սոց. մանկավարժ. Անվճար 32.00 վճարովի 25.75

 

ԵՊԼՀ


Լեզվաբան. Անգլ. անվճար 54.50 վճարովի 38.00
ԼՄՀ անգլ անվճար 56.25 վճարովի 43.25
Թարգմ. հայ-անգլ անվճար 57.25 վճարովի 30.00

 

Առաջին մասն այստեղ

Արմեն Աշոտյան