Հարգելի դիմորդներ,

 

Ձեզ եմ ներկայացնում այս տարվա ընդունելության քննությունների նախնական անցողիկ միավորները մի շարք բուհերի որոշ մասնագիտությունների համար:

 

ԵՊՀ


Մաթեմատիկա անվճար 35.25 վճարովի 19.00
Ինֆորմատիկա անվճար 39.25 վճարովի 28.00
Պատմություն անվճար 54.75 վճարովի 34.25
Միջ. հարաբեր. վճարովի 50.75
Տնտեսագիտ. անվճար 59.00 վճարովի 34.00
Հայոց լեզու անվճար 33.75 վճարովի 18.50
Արաբագիտ. անվճար 57.75 վճարովի 43.25
Իրավագիտ. վճարովի 55.00


ՀՊՏՀ


Կառավարում անվճար 59.75 վճարովի 46.00
Ֆինանսներ անվճար 59.50 վճարովի 49.50
Ապահով. գործ անվճար 58.00 վճարովի 41.75
Մարքեթինգ անվճար 58.25 վճարովի 44.50

 

ԵՊԲՀ


Բուժական գործ անվճար 39.75 վճարովի 31.00
Ստոմատոլոգիա անվճար 40.00 վճարովի 28.25
Դեղագիտություն անվճար 37.00 վճարովի 25.75

 

ՀԱՊՀ (Պոլիտեխ) 
Էներգետիկա անվճար 22.25 վճարովի 15.50
Կիբեռնետիկա անվճար 31.00 վճարովի 15.50
Ռադիոտեխնիկա անվճար 30.00 վճարովի 15.75

 

 

Հ.Գ. Կրկնեմ, որ այս տվյալները նախնական են: Շեմերը կարող են փոփոխվել՝ կախված լրացուցիչ հատկացվող տեղերից:

 

Երկրորդ մասն այստեղ

 

Արմեն Աշոտյան