Պարզվում է ռուսերենի իմացության պահով Նիկոլ Անհողին ոչնչով չի զիջում նաև նրա կինն՝ Աննա-Էրատոն...
"АрмЬянЯми", "суШествует", "через вА՛йны"...
Աննա՛, ռուսերեն չգիտես հայերեն խոսի... Ինչու՞ ես քեզ խայտառակում...