MegaMall Lc Waikik -խանութում երեխաների բաժնում չկա ոչ մի ստանդարտ։Երեխաս գտնվել է ծնողների հսկողության տակ,չի վազել,չի խախացել։Փորձել է կոշիկը կախել երկաթից կախիչին։եթե երկաթի վրա լինեին սիլիկոններ գոնե մանկական բաժնում ,երեխան չեր վնասվի։