Տիգրանակերտի պեղումները մոտենում են ավարտին: Վերջին շտկումները. ընդհանուր տեսք, արևելյան պարիսպը, անտիկ և վաղքրիստոնեական թաղամասերը, ժայռափոր ջրանցքը և Ցիցսարի վացքրիստոնեական եկեղեցին:

Ուղղակի վայելեք մեր թիմի աշխատանքը: Շնորհակալություն բոլորին: