Երևանի Գլխավոր պողոտան 1980-ականներին:


 

Հովիկ Չարխչյան