Հիսուս ասում է.
-Եթե մեկն ուզում է ինձ հետևել, թող ուրանա իր անձը, ամեն օր վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից. որովհետև ով որ ուզենա փրկել իր կյանքը, կկորցնի այն, և ով որ կորցնի իր կյանքն ինձ համար, կփրկի այն: Ի՞նչ օգուտ, եթե մարդ ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր կյանքը կորցնի կամ ինքն իրեն վնասի: Ով որ ինձ կամ իմ խոսքերն ընդունելը ամոթ համարի, Մարդու Որդին էլ նրան ընդունելը պիտի ամոթ համարի, երբ գա իր փառքով, ինչպես նաև իր Հոր և սուրբ հրեշտակների փառքով:


(Ղուկասի ավետարան 9:23-26)


Ռուբեն վարդապետ Զարգարյան