Հիսուս հազիվ էր այնտեղից ճանապարհ ընկել, երբ ահա մի մեծահարուստ մարդ վազելով եկավ նրա մոտ, ծնկի իջավ և հարցրեց.


-Բարի՛ Վարդապետ, ի՞նչ պետք է անեմ հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար:
Հիսուս ասաց նրան.
-Պատվիրանները գիտես. «Մի՛ շնանա, մի՛ սպանիր, մի՛ գողանա, սուտ վկայություն մի՛ տուր, ուրիշի իրավունքը մի՛ հափշտակիր, պատվի՛ր քո հորն ու մորը»:
Նա պատասխանեց.
-Վարդապե՛տ, այդ ամենը ես պահել եմ իմ պատանեկությունից ի վեր, հետևաբար էլ ի՞նչ է ինձ պակասում:

 

-Հիսուս իր աչքերը սիրով հառեց նրան և ասաց.
-Մեկ բան էլ տակավին պետք է անես: Եթե ուզում ես կատարյալ լինել, գնա, վաճառի՛ր, ինչ որ ունես և տո՛ւր աղքատներին. այդպիսով երկնքում պիտի գանձեր ունենաս. ապա վերցրու խաչդ և հետևիր ինձ:


Երիտասարդը երբ այդ լսեց, խոժոռվեց և տխուր-տրտում գնաց, որովհետև շատ հարուստ էր: Հիսուս, չորս կողմը նայելով, ասաց աշակերտներին.
-Որքան դժվար է հարստություն ունեցողների համար Աստծու արքայությունը մտնել:


(Մարկոսի ավետարան 10:17-23)

 

Ռուբեն վարդապետ Զարգարյան