110 տարվա վաղեմության «Շիրակ» օրացույցը. կազմող-խմբագիր՝ Կարապետ Ափինյան, տպագրվել է 1907 թվականին Ալեքսանդրապոլում (Գյումրի) գործող Գևորգ Սանոյանցի տպարանում:

 

Տարբեր չափսերի (պատի, գրպանի) հայալեզու այս օրացույցները առանց դադարի հրատարակվել են 1898-1921 թվականների ընթացքում և մեծ տարածում են ունեցել Ալեքսանդրապոլում, Կարսում և Երևանում։

 

На данном изображении может находиться: 1 человек