Դուք պիտի հասկանաք, որ կարիք չկա աշխարհ մտնել և հույզեր վատնել, որպեսզի դուր գաք, թվաք խելացի, լինեք նշանակալի: Դա բարոյալքող ու վտանգավոր պահանջ է, որ ծնունդ է առնում մերժման վախից:

 

Դուք ցանկանում եք, որ ձեզ հարգեն իբրև տպավորիչ ու գործարար մարդ, ահա բոլորը: Իսկ եթե ձեզ պետք չէ դուր գալ, դուք այլևս չեք վախենում: Ու եթե չեք վախենում, ապա հեշտությամբ կարող եք ասել «ոչ»:

ՋԻՄ ՔԵՄՊ

 

Հովիկ Չարխչյան