Աղբի ու աղբամանի գովազդ զինվորի նկարի ներքո...
Կովի տված կաթի գովազդ՝ ազգային տարազ հագցրած...
Զգու՞մ եք չէ, թե ինչ արժեքներ են ոտի տակ տալիս...
Հայրենիք պահող զինվոր ու դարերի խորքից եկած ազգային տարազ...
Սա լուրջ մարտահրավեր է մեր ազգային գիտակցությանը, այս կերպ, «պլավնի» արժեզրկում են մեզ համար թերևս ամենա-ամենա արժեքավորը..

 

Կարեն Հովհաննիսյան