Վաղվա պատերազմը,ըստ ամենայնի պիտի լինի գերազանցորեն քիմիական:
Հոգեբանականից և տեխնիկականից զատ բոլոր տեսակի գերակշռությունները-թվական,քաղաքական, աշխարհագրական և այլն- պիտի դադարեն վաղը վճռական և բախտորոշ դեր կատարելուց:
Վաղվա ճակատամարտերի բախտը պիտի վճռի մարդկային հնարագետ միտքը և ոչ կենդանի ուժը:

Գարեգին Նժդեհ