Եկեղեցի հազվադեպ եկող մարդը գուցե չի նկատել այս զարմանալի իրողությունը. երբ մարդ մտնում է եկեղեցի, եկեղեցու դռան ետևում է մնում ողջ աշխարհն իր մտահոգություններով, հոգսերով ու անհանգստություններով, և եկեղեցում կարծես սկիզբ է առնում մի այլ աշխարհ, որտեղից սկսվում է հավիտենությունը: