Այս տարի լրանում է Թուրքմենչայի պայմանագրի կնքման 190-ամյակը։ Ռուս-պարսկական խաղաղության պայմանագրով շահ Աբասը, բացի նախկին՝ Գյուլիստանի պայմանագրով հանձնած տարածքներից, ռուսներին հանձնեց նաև Երևանը, Նախիջևանը, Թալիշը, Օրդուբադը։