ՀՀ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը գրում է.

 

Անհրաժեշտ տեղեկատվություն
Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիները կարող են առանց խոչընդոտների
Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում վարել տրանսպորտային միջոցներ
ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային, այնպես էլ միջազգային
(ազգայինի հետ միասին) վարորդական վկայականներով:
1968 թվականի նոյեմբերի 8-ին Վիեննա քաղաքում ստորագրված
«Ճանապարհային երթևեկության մասին» կոնվենցիայով և դրա հետագա
փոփոխություններով ու լրացումներով վարորդական վկայականներին
ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող Հայաստանի
Հանրապետության ազգային և միջազգային վարորդական վկայականները
վավեր են կոնվենցիայի անդամ (այդ թվում՝ Եվրասիական տնտեսական
միության անդամ երկրներում, մասնավորապես՝ Ռուսաստանի
Դաշնությունում) բոլոր երկրներում: Այսինքն՝ Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիները կարող են առանց խոչընդոտների
Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում վարել տրանսպորտային միջոցներ
ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային, այնպես էլ միջազգային
(ազգայինի հետ միասին) վարորդական վկայականներով:
Իսկ ինչ վերաբերում է որևէ երկրի տարածքում անմիջականորեն
տրանսպորտային միջոց վարելու հետ կապված ձեռնարկատիրական և
(կամ) աշխատանքային գործունեության իրականացմանը (օրինակ՝ տաքսու
կամ երթուղային ավտոբուսի վարորդ կամ առաքիչ աշխատելը), ապա այդ
դեպքում վարորդական վկայականի կիրառության հարցը կարգավորվում է
տվյալ երկրի օրենսդրությամբ:
Ճանապարհային ոստիկանություն