Մեր տարածաշրջանում ընթացող աշխարհա-քաղաքական գործընթացներում Հայաստանը նույնքան փակուղային վիճակում է որքան ֆինանսա-տնտեսական ասպարեզում է։

 


Հայաստանին հատկացված է մահակի դերը։ Երբ տուր ու դմփոցը վերջանում է սովորաբար մահակի մասին մոռանում են։ Նրան շպրտում են մարագի մի հեռավոր անկյունը ու մոռանում նրա մասին մինչև հերթական նոր տուր ու դմփոցի սկսվելը։ Տուր ու դմփոցների պարբերականությունը 100 տարի է։

 

Համլետ Աբրահամյան