«Սկսվեց Մեծ Պահքը' աղոթքի, ապաշխարության, ինքնաքննության և մեղքերից առավել հեռու մնալու հոգեմտավոր շրջանը»:

Զաքարիա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյան