Թազահայաստանում նախիրը սկսել ա անպատիժ ու անարգել կայանել կենտրոնական փողոցների երկրորդ և երրորդ շարքերում, ինչպես 90-ականների բարդակում…

…անշառ դաշնակ ջահելների դեմ հազար համազգեստավոր հանելու փոխարեն դրանց կեսի-կեսի-կեսի-կեսը փողոցները զավթած նախիրից կազատեր օրերի ընթացքում․․․

© շարքային ցիրկ

Վահան Ասատռըանի էջից: