Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես խոսում էր ծառայողական մեքենաների կրճատման հարցի վերաբերյալ, երբ վերջինս խորհրդարանի ամբիոնից բերում էր Դանիայի օրինակը, թե 5,6 մլն բնակչություն ունեցող երկրի տարեկան բյուջեն կազմում է 120 միլիարդ դոլար, իսկ ծառայողական մեքենաների թիվը 23-ն է, իսկ Դանիայի ամբողջ խորհրդարանին բաժին է ընկնում մեկ ծառայողական մեքենա: Այսօր վարչապետ Փաշինյանը մոռացել է այս ամենի մասին: Իշխանափոխության առաջին տարում կառավարությունն առաջարկեց ծառայողական մեքենաները կրճատել 68-ով և թողնել 834-ը։ Տարվա ընթացքում դրանց թիվը դարձյալ ավելացավ, և ինչպես ներկայացված է 2020թ. պետական բյուջեի նախագծում, հասել է 867-ի։
Պետք է արձանագրենք, որ գործ ունենք երկակի ստանդարտների հետ, երբ պատգամավոր ժամանակ ասվում էր մեկ բան, իսկ վարչապետի կարգավՊատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես խոսում էր ծառայողական մեքենաների կրճատման հարցի վերաբերյալ, երբ վերջինս խորհրդարանի ամբիոնից բերում էր Դանիայի օրինակը, թե 5,6 մլն բնակչություն ունեցող երկրի տարեկան բյուջեն կազմում է 120 միլիարդ դոլար, իսկ ծառայողական մեքենաների թիվը 23-ն է, իսկ Դանիայի ամբողջ խորհրդարանին բաժին է ընկնում մեկ ծառայողական մեքենա: Այսօր վարչապետ Փաշինյանը մոռացել է այս ամենի մասին: Իշխանափոխության առաջին տարում կառավարությունն առաջարկեց ծառայողական մեքենաները կրճատել 68-ով և թողնել 834-ը։ Տարվա ընթացքում դրանց թիվը դարձյալ ավելացավ, և ինչպես ներկայացված է 2020թ. պետական բյուջեի նախագծում, հասել է 867-ի։
Պետք է արձանագրենք, որ գործ ունենք երկակի ստանդարտների հետ, երբ պատգամավոր ժամանակ ասվում էր մեկ բան, իսկ վարչապետի կարգավիճակում՝ մեկ այլ։իճակում՝ մեկ այլ։