Հեղափոխականներ առանց հեղափոխության: Հերոսներ առանց հերոսության: Դեմոկրատիա առանց դեմոսի ու օրինականություն առանց օրենքի:

Նիկոլի տիրապետության շրջանի համառոտ բնութագիրը ապագա պատմաբանի աչքերով...