Կառավարությունը որոշում կայացրեց հատկացնել 9,437,000 դրամ՝ Հայկ Սեխլիյանի՝ մեկ ամսվա նյարդաբանական վերականգնողական բուժումը Գերմանիայում իրականացնելու նպատակով:

Կառավարությունը վերահաստատում է` մարդը՝ որպես բարձրագույն արժեք, իր գործունեության գլխավոր սկզբունքն է: