«Ժող Պուշկին-Կողբացի և Պուշկին-Տերյան խաչմերուկները Պուշկինով երթևեկելուց դարձել են գլխավոր։ Ձախից և աջից այլևս զիջելու կարիք չկա»