(հուշարձանատեսակ` «երեքը մեկում». կամուրջ, դարպաս, ջրուղի)

ա) Ջրանցույց Անգղ գետի վրա, Խառնուրդ գյուղի մոտ (Հայոց ձոր գավառ)

բ) Ջրանցույց Շվանիձոր գյուղում (Արևիք գավառ)

գ) Ջրանցույց Մաղարդավանքում (Արտազ գավառ)

դ) Ջրանցույց Կոշիկ անապատ վանքում (Խաչեն գավառ)