Հարգելի վարորդներ, ընդունեք ի գիտություն, որ լուսացույցային կարգավորում ունեցող խաչմերուկներում խցանումների պատճառը ՃԵԿ-Ի պարզագույն կանոնը չպահպանելն է: ՃԵԿ-ի 88-րդ կետի համաձայն՝ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ խաչմերուկ կամ երթևեկելի մասերի հատում, եթե առաջացել է ԽՑԱՆՈՒՄ, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել' խոչընդոտելով այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը:

Հարգելիներս, պահպանեք այս պարզագույն կանոնը և խցանումներ մի առաջացրեք: