Վերջին մեկ տարվա 2017-2018 սեպտեմբերից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ-ում աճել է ավտովթարների և ԱՊՊԱ ոլորտում դրանց գրանցումների հաճախականությունը։

Միջինում յուրաքանչյուր 11-րդ ավտոմեքենայի վարորդի մեղավորությամբ առնվազն 1 ավտովթար է գրանցվել ԱՊՊԱ ոլորտում։

Ի դեպ, վերջին 5-6 տարիների ընթացքում 14 մեքենային տարեկան 1 վթար էր գրանցվում, հետևաբար աճել է և՛ վթարների քանակը, և՛ գրանցումների քանակը։