Մտորումներ Հայկական հեղափոխության մասին, որոնք կունենան իրենց շարունակությունը

2. Հայկական թավշյա հեղափոխությունը միանգամայն օրինաչափ էր.

3. այն ազդարարեց, որ մեր երկրի պատմության մեջ ավարտվում է պատմական մի դարաշրջան՝ կապիտալի նախասկզբնական կուտակման դարաշրջանը.

4. նախորդ բոլոր վարչակարգերը, ըստ էության, այդ դարաշրջանի ծնունդն էին և «սպասարկում» էին նրա շահերը, այլ խոսքերով ասած, նպաստում էին կապիտալի նախասկզբնական կուտակմանը.