«Հայաստանի բնակչության թիվը հնարավորինս կարճ ժամկետում կրկնապատկելու միջոցը Մեծ հայրենադարձությունն է. անհրաժեշտ է Հայաստանը դարձնել բոլոր
հայերի երկիր, այնպես, որ աշխարհի ցանկացած կետում գտնվող հայ իրեն նույնականացնի հայկական պետականության հետ և այն դիտարկի եթե ոչ իր, առնվազն իր սերունդների պոտենցիալ բնակավայր»։

Որպես ՀՀ սփյուռքի նախարար' իմ աշխատանքային առաջին իսկ օրվանից ինքնամոռաց ու ողջ եռանդով լծվելու եմ դեռևս մեկ տարի առաջ մեր նախընտրական ծրագրում տեղ գտած այս գաղափարը կյանքի կոչելու գործին։