Եթե մինչև Ս. Սարգսյանի հրաժարական, արտաքին ուժերը ֆորմալ դիտորդի դերում էին և հարաբերական չեզոքություն էին պահում... հրաժարականից հետո բոլոր ուժային կենտրոնները բավական ակտիվ անցել են գործի... բոլոր կողմերի հետ՝ ուղղակի, թե անուղղակի: #Տրանսֆորմացիա #Ռիսկեր