Ա՜յ, քե՝զ բաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա՝ն․․․
Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի՞, թե Ռուսաստանի նախագահն է․․․
-Ինչ ամոթա ՝ արա,
Հայաստանի լրատվամիջոցներին դեռ չհանդիպած,
Նրանց դեռ հարցացրույց չտված․
-Առաջին գիշերվա իրավունքը Յուրոփներում պտտված՝ Հայաստան երգող նախագահ Արմեն Սարգսյանը տվել է․
-Ռուսաստանի ԶԼՆ-ների ներկայացուցչներին․․․
Հ․Գ․
-Լ՝ավ էլի․․․ ինչքա՞ն կարելի ա․․․