Նախագահները դուրս եկան սենյակից, զրուցում են բացօդյա: