Այս վագոնում 1921թ. հոկտեմբերի 13-ին ստորագրվեց հայերի համար տխրահռչակ Կարսի պայմանագիրը: Այն ռուս -թուրքական Մոսկվայի մարտի 16-ի «Բարեկամության և Եղբայրության» պայմանագրի հիմնական դրույթների հաստատմանն ուղղված քայլ էր:

 

Տարբերությունն այն էր, որ այս անգամ Առաջին Հանրապետությունում կոլաբորացիոնիզմով զբաղվող հայ բոլշևիկների ներկայացուցիչների ստորագրությունն էլ հայտնվեց:

 

Դավիթ Ֆիդանյան