Ախխխ, տեղամասերից մեկում ելքը ցույց տվող ցուցանակը փակել են )))))))

Բայց միևնույն է, #ԵլքԿա

Արարտ Միրզոյան