Պետք չէ այն աստիճանի հիմարանալ, որ սկսես ամեն ինչի հետ համակերպվել:

Ֆրանց Կաֆկա