Մոտեցող համաշխարհային տնտեսակն ճգնաժամի դեմը հնարավոր կլինի առնել միայն համաշխարհային պատերազմ սանձազերծելով։ Պատերազմները ճգնաժամերից դուրս գալու ամենակարճ ու ամենաքիչ վնասակար ուղիներն են։

 

Մարդկությունը մի քանի տասնյակ կամ հարյուր միլիոն իր ընտրյալներից զոհում է որպեսզի կենդանի մնացած մեծամասնության համար տանելի ապրուստի պայմաններ կարողանա ստեղծել։
Դաժան է բայց ինչ կարող ես անել, անցյալ հարյուրամյակի երկու պատերազմները այս ասածս մտքի հաստատումներն են։

 

Համլետ Աբրահամյան