Քանի որ մեկ ամսից հասարակությունը նորից քննարկվելու է ԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ընդունման կամ չընդունման հարցը, կրկին ու կրկին նշեմ, որ ԱՄՆ առաջին երկիրն է, որ 1951թ. կառավարության գրավոր հայտարարությամբ (հիշենք, որ ԱՄՆ կառավարության ղեկավարը ԱՄՆ նախագահն է) ՛՛հայերի թուրքերի կողմից իրականցված ջարդերը՛՛ (the Turkish massacres of Armenians) ճանաչել է որպես ՛՛ցեղասպանություն հանցագործության ակնառու օրինակ/ներ/:՛՛ (outstanding examples of crime of genocide).
Տես առդիր փաստաթուղթը:

 

 

 

 

Արա Պապյան