Իսրայելի կենտրոնական վիճակագրական բյուրոյի հրապարակած վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ այդ երկրի ՀՆԱ-ի աճը 2015թ. կազմել է 2,5%:

 

Ըստ ՀՀ ԱՎԾ-ի նախնական տվյալների՝ Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը նույն ժամանակահատվածում կազմել է 3%...

 

Արմեն Պետրոսյան