ԽՍՀՄ տարիները գնացին անվերադարձ, սակայն առաջարկում ենք վերհիշել այդ տարիները` լուսանկարների միջոցով: