Մարդուն կարելի է դուրս հանել գյուղից, բայց գեղջկությունը մարդու միջից՝ երբեք: Ստորև ներկայացնում ենք վերը նշվածի ապացույցը: