Կարծում եմ ,որ հեռախոսավարները կամ օպերատորները Հայաստանում պետք է լինեն այն մարդիկ,ովքեր տեղաշարժվելու հետ խնդիրներ ունեն՝ հենակներով են,անվասայլակներով են և այլն:

 

 

Տեղաշարժվելու համար սահամափակ ֆիզիկական կարողություններ ունեցող մարդիկ պետք ապահովված լինեն աշխատանքով պետության միջամտությամբ,այսինքն կոնկրետ օրենքով:

 

 


Կիլիկիա Հայաստան