Victoria’s Secret ներքնազգեստների հավաքածուների մեջ կան այնպիսի բացառիկ ապրանքներ, որոնց արժեքը սկսվում է մի քանի միլիոն դոլարից: Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում կրծկալներ, որոնք ավելի թանկ արժեն, քան լավ մեքենան կամ փոքրիկ զբոսանավը:


самые дорогие бюстгальтеры

Holiday, 4.5 մլն դոլար

 

самые дорогие бюстгальтеры

Black Diamond, 5 մլն դոլար

 

cамые дорогие бюстгальтеры

Hearts On Fire, 6.5 մլն դոլար

 

cамые дорогие бюстгальтеры

Star, 10 մլն դոլար

 

cамые дорогие бюстгальтеры

Heavenly 70, 10 մլն դոլար

 

cамые дорогие бюстгальтеры

Royal, 10 մլն դոլար

 

cамые дорогие бюстгальтеры

Very Sexy, 11 մլն դոլար

 

cамые дорогие бюстгальтеры

Heavenly Star, 12.5 մլն դոլար

 

cамые дорогие бюстгальтеры

Sexy Splendor, 12.5 մլն դոլար

 

cамые дорогие бюстгальтеры

Red Hot, 15 մլն դոլար