Հայոց լեզվի քննությունների ընթացքում ինձ մոտեցավ Մուշեղ Հովսեփյանը առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող դիմորդների խնդիրներով:


Ես խոսեցի ԳԹԿ-ի հետ, և եթե դիմորդների մեջ այնուհանդերձ, օրինակ' ընդունելության լրացուցիչ փուլում, կլինեն երեխաներ, որոնք սահմանափակ ֆիզիկական կարողություններ ունեն, ապա մենք պատրաստ ենք ստեղծել իրենց համար համապատասխան պայմաններ:


Նման խնդիրների առկայության դեպքում խնդրում եմ դիմել կամ ԳԹԿ, կամ ինձ ՖԲ-ում:
Փորձենք միասին ստեղծել կրթության մատչելիության հավասար պայմաններ բոլոր դիմորդների համար:


with Zara Batoyan,

 

 


Արմեն Աշոտյան