Մարդուն կամ մարդավարի ես վերաբերվում բոլոր դեպքերում, կամ էլ դու ուղղակի օրինախախտ ես:
Երբ որ հասկանանք, որ կաթոլիկ հայն էլ է հայ, եհովական հայն էլ հայ, որ ադրբեջանցին ու թուրքն էլ մարդ են, ու որ Կոնչիտան էլ ուղղակի երգի կատարող - այ էն ժամանակ ՀՀ սահմանադրության էս հոդվածը, որ ազգովի քվեարկել և ընդունել եք կգործի
ՀՀ Սահմանադրություն 14.1
Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է:

 

Արթուր Ղազարյան