…մի կյանքը շատ կարճ է Մի կյանք ապրելու համար… (Ն.Հ)
շտապել է պետք
կյանքից առավել՞— Սերն է։