ՈՎ ՈՒՐԱՆԱ...
Մարաշ, 1915թ.: Թուրքերը՝ հայերի հետ: Թուրքական ցինիզմ. լուսանկարվելուց կես ժամ անց բոլոր հայերին սրի են քաշել: