Երեխան առաջին անգամ հանդիպում է իր հոր երկվորյակին: