Էն աղջկա ճիչը վրես ազդեց մի այլ կարգի: Գետինը մտնեք դուք, բոսյակներ: Բա դուք էտ աղջիկների ձեռքերը բռնելիս չէի՞ք մտածում, որ դուք էլ քույր ու մայր ունեք: Հիմա ի՞նչ, Աստված չանի, մի օր էլ մեզանից կախված լինի ձեր կանանց ու մայրերի պաշտպանությունը, թողենք որ լխկե՞ն, այ ոջիլներ: Դուք սրբություն չունեք, դուք հայրենիք չունեք, դուք ծնող չունեք, վիժվածք եք: